Kungsgran

Kungsgran (Abies nordmanniana) er den finaste julgran som finns. Kungsgran hade fram till mitten av 1980 ett mycket begränsat utrymme på den svenska marknaden för julgranar, men när kungen fick ett träd donerat, har det gett den först namngivna – Kungsgran – och vunnit fler marknadsandelar.

Kungsgran är ett träslag som förblir friskt inomhus längre än vanligt gran och kungsgran kännetecknas av sin fina mjuka och mörkgröna barr.

Når du köpa kungsgran hos os så köpar du träd som odlas i Danmark och är ca. 8 år om att utvecklas från växt till träd.

Hur sälja du kungsgran på beste vis

Kungsgran-träden avgår med lastbil från Danmark till försäljningsstället och det beställda antalet pallar lossas till dig på avtalad adress.

Jag rekommenderar att träden tas bort från pallarna när de har ankommit. 

Träden kan mycket väl vara i nätet fram till försäljningen närmar sig, men bör tas ur nätet ett tag innan försäljning eftersom grenarna då kan ha tid att utvecklas, vilket ger trädet sitt optimal utseende.

Odling

Kungsgran är ursprungligen från Georgien. Här växer de träd som ger frön för växterna vi använder i produktionen av julgranar. Frön planteras i plantskola där de är i två år. Sen planteres de i marken där de växer i ca. 6 år.

Under tillväxten odlads trädet noga. De områden där de växer är noga utvalda så att träden skyddas mot olika påverkningar och stress, bland annat bladlöss, frost och torka.

Kungsgran-träden behandlas mot bladlöss och marken gödslas och rengörs noggrant, så träden vi producera är av mycket jämn och hög kvalitet.

När kungsgran-träden har nått önskad höjd, avverkas dom och stoppas i nät. Kungsgran-träden packas och lastas på pallar för att skona granarna ifrån transportskador så som brutna grenar och skadade barr.