Vanlig gran

Sälja julgranar

Den mest sålda julgran i Sverige er den vanliga granen (Picea Abies). En mycket fin julgran, odlat i Danmark för att erhålla en mycket hög kvalitet. Vi rekommenderar att du också kommer att erbjuda vanlig gran när du kommer att sälja julgranar.

När du säljer både kungsgran och vanlig gran har du julgranar för alla kunder och det är uppenbarligen den bästa utgångspunkten när du sälja julgranar.

Granarna odlas för att vara julgran, vilket innebär att de från start planteras med ett avstånd som ger optimal växt. De odlas och vårdas med gödsel och ogräsbekämpning, klippning av grenar, formning av stammar mm. så att granarna ser så bra ut som möjligt till försäljning.

Granarna är 8-10 år om att växa sig till ett optimal julgran.
För att få ut det bästa av ditt träd och har en lång hållbarhet, måste du:
• Stil den upp i garaget innan du tar inn den så den vänjer sig sin nya omgivning/temperatur.
• Skär en bit av rotänden
• Ge den vatten – endast vatten -, och dusch också grenar och barr.